N e w s / N y h e t e r

New Age Sound Aesthetics

During the winter of 20/21, I have explored new age themes and sound aesthetics. It is a topic that is close to my heart since with a searching mother, visiting homeopaths and fortune tellers. As a sound artist, I am fascinated by the world of sound associated with the New Age movement. I have worked with this theme on a broad level and with several different methods.

Here is a recorded concert with me on this theme that FRIM Stockholm arranged at Fylkingen on 22 April.

Nyandlig Ljudestetik

Under vintern 20/21 har jag utforskat nyandliga teman och ljudestetik. Det är ett ämne som ligger mig nära då jag är uppvuxen med att besöka homeopater och gå till sierskor med min mamma. Som ljudkonstnär är jag fascinerad över ljudvärlden som förknippas med New Age-rörelsen. Jag har arbetat med det här temat på ett brett plan och med flera olika metoder.

Här är en konsert med mig på det här temat som FRIM Stockholm anordnade på Fylkingen den 22 april.

Kajsa Magnarsson at Fylkingen for FRIM Stockholm

Feel healing tones

The installation ”New Age Sound Aesthetics – Feel healing tones” was shown during the Gothenburg Culture Festival 20-22 August. It was made in collaboration with Pierre Mosser and the Reception. We are working on it being set up and shown in other places. The installation is based on sine tones with frequencies that are to be healing for the various chakras. More information about the installation can be found here.

I am also preparing to work with the Danish saxophone ensemble Jór on a number of pieces based on new age sound aesthetics.

Känn läkande toner

Installationen ”New Age Sound Aestetics – Känn helande toner” visades under Gothenburg Culture Festival 20-22 augusti. Den gjordes i samarbete med Pierre Mosser och Receptionen. Vi jobbar på att den skall sättas upp och visas på andra ställen. Installationen bygger på sinustoner med frekvenser som skall vara helande för de olika chakranen. Mer information om installationen finns här.

Jag förbereder även att kunna arbeta med den danska saxofon ensemblen Jór på ett antal stycken som utgår ifrån nyandlig ljudestetik.

Del från stycket ”Chakra Dancing”

Kompisition

Marta Forsberg and I have worked on this material since 2019. That was the year she moved to Berlin and I became a mother.

Kompisition is a series of short sound ideas and music stories inspired by everyday life, dreams and thoughts. The music has been created with a special exchange method that we have developed together.

The project came out of a need to stay in touch and a strong will to continue working together even though time and space was not on our side.

Lamoure Records will release Kompisition as a double single sometime in the fall of 2021.

Kompisition

Marta Forsberg och jag har arbetat med detta material sedan 2019. Det var året hon flyttade till Berlin och jag blev mamma.

Kompisition är en serie korta ljudidéer och musiknoveller inspirerade av vardagen, drömmar och tankar. Musiken har skapats med en speciell utbytesmetod som vi utvecklat tillsammans.

Projektet kom från ett behov av att hålla kontakten och en stark vilja att fortsätta arbeta tillsammans även om just tid och rum inte var på vår sida.

Lamoure Records kommer släppa Kompisition som en dubbelsingel någon gång hösten 2021.