N e w s / N y h e t e r

Gigs, performances & exhibitions

Nothing planned at the moment

New CD!

I have released the album ”New Age Sound Aesthetics” on the label Outerdisk. It can be bought. Email me and we’ll fix it. You can also listen to it on Spotify and other streaming services.

Ny CD!

Jag har släppt skivan ”New Age Sound Aesthetics” på skivbolaget Outerdisk. Den går att köpa. Maila mig så fixar vi det. Man kan också lyssna på den på Spotify och andra streamingtjänster.

Short film about breast cancer

In 2021 I got the chance to make music for a short film by Åsa Jansson about surviving breast cancer.

I am very honored to be a part of this project.

I can’t embed the film so here is a link to it.

Kortfilm om bröstcancer

2021 fick jag chansen att göra musik till en kortfilm av Åsa Jansson om att överleva bröstcancer.

Jag är väldigt hedrad över att få vara en del av detta projekt.

Jag kan inte bädda in filmen så här är en länk till den.

New Age Sound Aesthetics

During the winter of 20/21, I explored new age themes and sound aesthetics. It is a topic that is close to my heart since with a searching mother, visiting homeopaths and fortune tellers. As a sound artist, I am fascinated by the world of sound associated with the New Age movement. I have worked with this theme on a broad level and with several different methods.

Parts of the sounding material will be released on CD sometime in early 2023 by Outerdisk.

Nyandlig Ljudestetik

Under vintern 20/21 utforskade jag nyandliga teman och ljudestetik. Det är ett ämne som ligger mig nära då jag är uppvuxen med att besöka homeopater och gå till sierskor med min mamma. Som ljudkonstnär är jag fascinerad över ljudvärlden som förknippas med New Age-rörelsen. Jag har arbetat med det här temat på ett brett plan och med flera olika metoder.

En del av det ljudande materialet kommer ges ut som CD skriva någon gång under tidigt 2023 på Outerdisk

Kajsa Magnarsson at Fylkingen for FRIM Stockholm

Feel healing tones

The installation ”New Age Sound Aesthetics – Feel healing tones” was shown during the Gothenburg Culture Festival 20-22 August 2021
at the Frequenze Festival in Kiel 5-10 May 2022. It was made in collaboration with Pierre Mosser and the Reception. We are working on it being set up and shown in other places. The installation is based on sine tones with frequencies that are to be healing for the various chakras. More information about the installation can be found here.

Känn läkande toner

Installationen ”New Age Sound Aestetics – Känn helande toner” visades under Gothenburg Culture Festival 20-22 augusti 2021 och på Frequenze Festival i Kiel 5-10 maj 2022. Den gjordes i samarbete med Pierre Mosser och Receptionen. Vi jobbar på att den skall sättas upp och visas på andra ställen. Installationen bygger på sinustoner med frekvenser som skall vara helande för de olika chakranen. Mer information om installationen finns här.

Del från stycket ”Dancing with Voices”

New single and video with KC Baby

On 3/6 2022, the new song 1 / 1,000,000 with KC Baby will be released. The song is available on all streaming platforms.

The text is written by me. The music made by Conny Nimmersjö and I. The song is recorded in Studio Cobra and produced by Christian Gabel who also plays drums. David Sabel plays bass. Johannes Ahlberg at Saintpid Mastering has mastered. The video is made by Astrid Askberger.

Ny singel och med KC Baby

Den 3/6 2022 släpps den nya låten 1 / 1 000 000 med KC Baby. Låten finns på alla streamingplatformar.

Texten är skriven av mig. Musiken gjord av Conny Nimmersjö och jag. Låten är inspelad i Studio Cobra och producerad av Christian Gabel som även spelar trummor. David Sabel spelar bas. Johannes Ahlberg på Saintpid Mastering har mastrat. Videon är gjord av Astrid Askberger.

Kompisitioner

Marta Forsberg and I have worked on this material since 2019. That was the year she moved to Berlin and I became a mother.

Kompisitioner is a series of short sound ideas and music stories inspired by everyday life, dreams and thoughts. The music has been created with a special exchange method that we have developed together.

The project came out of a need to stay in touch and a strong will to continue working together even though time and space was not on our side.

Lamoure Records will release Kompisitioner as a double single on the 25 of February 2022. Order the album here!

We have received very good reviews and attention from Swedish newspapers and radio such as Dagens Nyheter, Swedish Radio P1 and Dagens Industri but also from foreign media such as the BBC’s Late Night Junction and The Wire!

Kompisitioner

Marta Forsberg och jag har arbetat med detta material sedan 2019. Det var året hon flyttade till Berlin och jag blev mamma.

Kompisitioner är en serie korta ljudidéer och musiknoveller inspirerade av vardagen, drömmar och tankar. Musiken har skapats med en speciell utbytesmetod som vi utvecklat tillsammans.

Projektet kom från ett behov av att hålla kontakten och en stark vilja att fortsätta arbeta tillsammans även om just tid och rum inte var på vår sida.

Lamoure Records släppte Kompisitioner som en dubbelsingel den 25 februari 2022. Ni kan köpa skivan här!

Vi har fått mycket fina recensioner och uppmärksamhet från svenska tidningar och radio såsom Dagens Nyheter, Sveriges Radio P1 och Dagens Industri men också från utländska medier som BBCs Late Night Junction och The Wire!