N e w s / N y h e t e r

New Age Sound Aesthetics

During the winter of 20/21, I have explored new age themes and sound aesthetics. On the 15th of April I will perform a musical performance at Fylkingen with this new material. It is a topic that is close to me when I grew up visiting homeopaths and fortune tellers with my mother.

People’s desire to believe and create their own mythology and meaning inspires me. As a sound artist, I am fascinated by the world of sound associated with this movement. For many, it is seen as kitsch, but in reality that sound aesthetic is not far from more reputable genres such as field recordings or EAM.

I will do a musical performance with new age sound aesthetics at Fylkingen which will be broadcast here from the 22nd of April at 20:00.

Nyandlig Ljudestetik

Under vintern 20/21 har jag utforskat nyandliga teman och ljudestetik. Det är ett ämne som ligger mig nära då jag är uppvuxen med att besöka homeopater och gå till sierskor med min mamma.

Människors vilja att tro och skapa egen mytologi och mening inspirerar mig. Som ljudkonstnär är jag fascinerad över ljudvärlden som förknippas med den här rörelsen. För många ses det som kitsch men egentligen ligger den ljudestetiken inte långt ifrån mer ansedda genrer som fältinspelningar eller EAM.

Jag kommer göra ett musikaliskt performance med nyandlig ljudestetik på Fylkingen som sänds här från den 22:a April klockan 20:00.

Del från stycket ”Chakra Dancing”

Hopefully, if the Corona Gods are with me , I will show an installation, together with the collective ”Reception”, on the theme during the Gothenburg Culture Festival in August,

I am also preparing to work with the Danish saxophone ensemble Jór on a number of pieces based on new age sound aesthetics.

Förhoppningsvis kommer jag tillsammans med kollektivet ”Recepsionen” visa en installation på temat under Gothenburg Culture Festival i Augusti.

Jag förbereder även att kunna arbeta med den danska saxofon ensemblen Jór på ett antal stycken som utgår ifrån nyandlig ljudestetik.

Kompisition

Marta Forsberg and I have worked on this material since 2019. That was the year she moved to Berlin and I became a mother.

Kompisition is a series of short sound ideas and music stories inspired by everyday life, dreams and thoughts. The music has been created with a special exchange method that we have developed together.

The project came out of a need to stay in touch and a strong will to continue working together even though time and space was not on our side.

Lamoure Records will release Kompisition as a double single sometime in the fall of 2021.

Kompisition

Marta Forsberg och jag har arbetat med detta material sedan 2019. Det var året hon flyttade till Berlin och jag blev mamma.

Kompisition är en serie korta ljudidéer och musiknoveller inspirerade av vardagen, drömmar och tankar. Musiken har skapats med en speciell utbytesmetod som vi utvecklat tillsammans.

Projektet kom från ett behov av att hålla kontakten och en stark vilja att fortsätta arbeta tillsammans även om just tid och rum inte var på vår sida.

Lamoure Records kommer släppa Kompisition som en dubbelsingel någon gång hösten 2021.