A I – A r t i f i c i e l l I d i o t i

together with Mikael Ericsson, Julie Ericsson and Mikael Reuter, 2019

Performance for eight hands and eight cerebral hemispheres.

In the performance, the world is explored with the help of a toolbox of tactile objects and mechanical instruments. A playful experiment on how to deal with AI (Artificial Idiocy).

Performance för åtta händer och åtta hjärnhalvor.

I föreställningen undersöks världen med hjälp av en verktygslåda av taktila objekt och mekaniska instrument. Ett lekfullt experiment om hur man handskas med AI (Artificiell Idioti).