A b o u t

/ O m

My name is Kajsa Magnarsson and I am a musician, sound artist and composer.

I make playful music and sound art that reflects on the present, often on the border between humor and seriousness or reality and fiction. I like to collaborate with other artists and art forms and I see every collaboration as an opportunity to develop both in terms of craftsmanship and aesthetics.

I have a BA in Composition, Sound Art, from Academy of Music and Drama, Gothenburg University and I have also studied composition at Universität der Künste in Berlin and at Gotland School of Composers.

In Cairo for ”Heritage and Modernity” 2016

During my years as a freelance musician and artist, I have performed and had exhibitions in various places and places all over the world but mostly in Europe. To mention a few; Opera House in Stockholm and Gothenburg, Norberg Festival and Sound of Sörmland (Sweden), Gallery X & Beyond in Copenhagen and Young Nordic Music Days (Denmark), Setouchi Triennale (Japan), Plivka in Kyiv and Construction Festival in Dnipro (Ukraine), London Contemporary Music Festival and Bastard Assignments ”Fresh and Clean” (England), Nordic Music Days in Reykjavik (Iceland), Specs On! In Berlin and New Generation 6.0, Center for Art and Media Technology in Kahlsruhe (Germany) and Young Nordic Music Days, Helsinki, Finland.

I have worked with ensembles such as Mimitabu, Stockholm Wind Symphony Orchestra, Norbotten Neo (Sweden), Lydenskab (Denmark) and the Lithuanian Flute Quartet.

I have also worked with choreographers and filmmakers such as Ami Skånberg Dahlstedt, Olof Persson, Stine Marcinkowski, Klas Hasselrot and Astrid Askberger.

Other musicians and composers I have collaborated with are Catharina Backman, Ylva Fred, Kaj Duncan David, Marta Forsberg, Conny Nimmersjö, David Sabel, Siri Landgren, Olesia Onykiienko and Irina Novikova.

Performance in Kyiv with David Sabel, Irina Novikova and Olesia Onykiienko 2017

I am a member of Konstmusiksystrar, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST), Föreningen Svenska Tonsättare (FST) and Fylkingen

Jag heter Kajsa Magnarsson och är musiker, ljudkonstnär och kompositör.

”New Age -aesthetics” 2020

Jag gör lekfull musik och ljudkonst som reflekterar över samtiden, ofta på gränsen mellan humor och allvar eller verklighet och fiktion.  Jag samarbetar gärna med andra konstnärer och konstformer och jag ser varje samarbete som ett tillfälle att för utvecklas både hantverksmässigt och estetiskt.

Jag har en kandidatexamen i komposition med inrikting ljudkonst från Högskolan för Scen och Music, Göteborgs Universitet. Jag har också studerat komposition på Universität der Künste i Berlin och på Gotlands Tonsättarskola.

Under mina år som frilansande musiker och konstnär har jag spelat musik, gjort performances och haft utställningar på olika ställen och platser över hela världen men mestadels i Europa. För att nämna några; Operahuset i Stockholm och Göteborg, Norbergfestivalen och Sound of Sörmland (Sverige), Gallery X & Beyond i Köpenhamn och Young Nordic Music Days (Danmark), Setouchi Triennale (Japan), Plivka i Kiev och Construction Festival i Dnipro (Ukraina) , London Contemporary Music Festival och Bastard Assignments ”Fresh and Clean” (England), Nordic Music Days i Reykjavik (Island), Specs On! I Berlin och New Generation 6,0, Zentrum für Kunst und Medientechnologie i Kahlsruhe (Tyskland) samt Young Nordic Music Days, Helsingfors, Finland.

Performance in London with Rape Alarm Organ 2016

Jag har arbetat med ensembler som Mimitabu, Stockholms Blåsarsymfoniker, Norbotten Neo (Sverige), Lydenskab (Danmark) och Litauens Flöjtkvartett.

Jag har också arbetat med koreografer och filmskapare som Ami Skånberg- Dahlstedt, Olof Persson, Stine Marcinkowski, Klas Hasselrot och Astrid Askberger.

Andra musiker och kompositörer som jag har samarbetat med är Catharina Backman, Kaj Duncan David, Marta Forsberg, Conny Nimmersjö, David Sabel, Siri Landgren, Olesia Onykienko och Irina Novikova.

Jag är medlem i Konstmusiksystrar, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST), Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Fylkingen.

Education

Universität der Kunste, Berlin, Composition, 2015

Academy of Music and Drama, Gothenburg, Composition, 2012-2015

Gotland School of Composers, Visby, Composition,2009-2011

Stockholms University Music theory, 2008

Liljeholmens Folkhögskola, Rimforsa, Singer/Songwriter, 2007- 2008

Skinnskattebergs Folkhögskola, Skinnskatteberg, Music, 2006-2007

Scholarships and Grants

FSTs scholarship, 2018 and 2020

The Swedish Arts Grants Committees working grant, 2019 and 2022

Swedish Arts Council, collaboration with composer, 2017, 2018 and 2019

Wilhelm and Marita Lundgrens foundation, 2017

Västra Götaland region’s travel grant, 2017

STIMs grant, 2011 och 2017

The Gothenburg City Culture Award, 2016

Erasmus scholarship, 2015

The Adlerbertska scholarship, 2014

Anders Sandrews foundation, 2013

Curation and Organization

KVAST board member, 2021 –

Konstmusiksystrar at Rönnells, 2020

Board member at Konstmusiksystrar 2014-2018

Board member at 24kvm 2016-2018

Curation for Bzzz! festivalen, Harp Art Lab, 2014-2015

Organizer at Friktion, Atlante, 2013

Utbildning

Universität der Kunste, Berlin, Komposition, 2015

Högskolan för Scen och Musik, Göteborg, Komposition, 2012-2015

Gotlands Tonsättarskola, Visby, Komposition,2009-2011

Stockholms Universitet, Musikteori, 2008

Liljeholmens Folkhögskola, Rimforsa, Singer/Songwriter, 2007- 2008

Skinnskattebergs Folkhögskola, Skinnskatteberg, Musik, 2006-2007

Stipendium

FSTs stipendium, 2018 och 2020

Konstnärsnämndens Arbetsstipendium, 2019 och 2022

Kulturrådet, Samverkan men komponist, 2017, 2018 och 2019

Wilhelm och Marita Lundgrens stiftelse, 2017

Västra Götalandregionens vistelsestipendium, 2017

STIMs stipendium, 2011 och 2017

Göteborgs Stads Kulturstipendium, 2016

Erasmus stipendium, 2015

Adlerbertska stipendiumet, 2014

Anders Sandrews stiftelse, 2013

Curation och Organisering

KVAST styrelse, 2021 –

Konstmusiksystrar på Rönnells, 2020

Konstmusiksystrars styrelse 2014-2018

24kvm styrelse 2016-2018

Curation på Bzzz! festivalen, Harp Art Lab, 2014-2015

Organisatör på Friktion, Atlante, 2013