A i s h a

2011

Aisha performed by Södra Latins Kammarkör, 2011.

Aisha Ibrahim Duhulow was stoned to death on 27 October 2008. She was 13 years old. This piece is to honor her and to bring peace to her memory.

Score is available upon request.

Aisha Ibrahim Duhulow blev stenad till döds den 27:e oktober 2008. Hon blev 13 år. Körverket är skrivet för att hedra henne och ge frid över hennes minne.

Partitur finns tillgängligt vid efterfrågan.