A r v e t

eng. The Heritage, 2011

Arvet, 2011

My family comes from an island on the west coast called Skaftö. When I have done genealogy research, I have seen that the roots go back several hundred years in the same region.

“ Heritage is the practice of passing on property, titles, debts and obligations.” – Wikipedia 

In Arvet (The Heritage), you will follow three generations of my family and Bohuslän. With endless possibilities, there might only be one right choice.

Min familj kommer ifrån en ö på västkusten som heter Skaftö. När jag har släktforskat har jag sett att rötterna sträcker sig bakåt flera hundra år i samma region.

“Arv är att förmedla egendom, titlar, skulder och skyldigheter. ” – Wikipedia

I Arvet följer du tre generationer av min familj och Bohuslän. Med oändliga möjligheter finns det kanske bara ett rätt val.

Grundsund, the village I grew up in