A s t r i d A s k b e r g e r

Astrid Askberger and I met at an event organized by Kultur i Väst. We were two of nine artists who would meet, socialize and create together during Ingemar Bergman week on Fårö 2018. We found each other there and have worked together since then. It has so far resulted in about one production a year

Astrid does political art and we share the same belief. She has a strong feeling for the everyday in life that still engages. Somehow she manages to address something complex in a poetic and simple way, without beautifying or simplifying for that matter.

Here is a link so that you can enjoy her art.

Astrid Askberger och jag träffades på en grej som Kultur i Väst anordnade. Vi var två av nio konstnärer som skulle träffas, umgås och skapa tillsammans under Ingemar Bergman-veckan på Fårö 2018. Vi fann varandra där och har arbetat tillsammans sedan dess. Det har hitintills resulterar i ungefär en produktion om året

Astrid gör politisk konst och vi delar samma övertygelse. Hon har en stark känsla för det vardagliga i livet som ändå engagerar. På något sätt lyckas hon ta upp något komplext på ett poetiskt och enkelt sätt, utan att för den delen försköna eller förenkla.

Här kan ni ta del av hennes konst.

Astrid