Anna Kristina

2012

A kind of backbone made out of porcelain coffee cups, wiggles and clicks and makes small sounds. It is an everyday sound, something we may sometimes take for granted. The work Anna Kristina is named after my grandmother, and represents the strength required to be sensitive, and the power that lies in an inherent caring.

En slags ryggrad av porslin, gjord av kaffekoppar, vickar och klickar och ger ifrån sig ljud. Det är ett vardagligt ljud, något vi kanske ibland tar för givet. Verket Anna Kristina har fått sitt namn efter min farmor, och representerar styrkan som krävs för att vara känslig, och kraften som ligger i en inneboende omtänksamhet.