Är jag den enda?- En korrespondens med Clara Schumann

eng. Am I the only one? – A correspondence with Clara Schumann for Stockholms Wind Symphony Orchestra together with Ylva Fred, Madeleine Jonsson Gille, Catharina Backman, Alexandra Nilsson, 2019

The piece ”Am I the only one – A correspondence with Clara Schumann” was written to for the Stockholm Wind Symphony Orchestra to celebrate Clara Scumann’s 200th birthday.

The composers Madeleine Jonsson Gille, Ylva Fred, Kajsa Magnarsson, Alexandra Nilsson and Catharina Backman have taken inspiration from Clara Schumann’s piano concerto, which she completed when she was only 16 years old. As a young woman, Clara Schumann wrote a lot of music, but as a 36-year-old she completely stopped composing.

During her lifetime, Clara Schumann was primarily known as a pianist. She was incredibly successful and active for over 60 years. As a composer, she did not have the same self-confidence at all. The title of the work comes from a well-known diary quote: -So far no woman has been good enough, could I expect to be the only one?

One of the aims of the project has been to promote cohesion between composers and to develop new models for collaboration. In contemporary music, composer collaborations are a relatively unexplored area.

Verket “Är jag den enda – En korrespondens med Clara Schumann” skrev på beställning av Stockholms Blåsarsymfoniker för att fira Clara Scumanns 200 års dag.

Komponisterna Madeleine Jonsson Gille, Ylva Fred, Kajsa Magnarsson, Alexandra Nilsson och Catharina Backman har tagit inspiration från Clara Schumanns pianokonsert som hon färdigställde blott 16 år gammal. Som ung skrev Clara Schumann mycket musik, men som 36-åring slutade hon helt att komponera.

Under sin livstid var Clara Schumann främst känd som pianist. Hon var otroligt framgångsrik och verksam i över 60 år. Som kompositör hade hon inte alls samma självförtroende. Verkets titel kommer från ett känt dagbokscitat: –Hittills har ingen kvinna varit tillräckligt bra, skulle jag förvänta mig att vara den enda?

Ett av syftena med projektet har varit att främja samhörighet komponister emellan och att utveckla nya modeller för samarbete. Inom konstmusiken är tonsättarsamarbeten ett relativt outforskat område. Inom populärmusiken är det självklart att flera upphovspersoner skriver hitlåtar tillsammans. Inom den klassiska konstmusikvärlden är det väldigt ovanligt.