C a t i n G l o v e

for ensemble Norbotten Neo 2011, re-worked for y-band, 2019

Cat in Glove is a piece that examines musical closeness in the form of rhythm and pitch as well as the instruments’ different timbre

Norbotten Neo playing ”Cat in Glove” 2011

Cat in Glove är ett stycke som undersöker musikalisk närhet i from av rytm och tonhöjd samt instrumentens olika klangfärg.

y-band playing ”Cat in Glove” 2019

Score is available upon request.

Partitur finns tillgängligt vid efterfrågan.