C o n n y N i m m e r s j ö

Conny Nimmersjö and I met at an exhibition in 2017. We live together and have a band, KC BABY.

Conny is a veteran on the Swedish rock scene, he played a lot with his (slightly more famous) band bob hund for about 30 years.

He is known for having his own ”sound”. I think he generally has a strong integrity when it comes to aesthetics and is sure how he wants things to be.

Conny does not have a website but you can listen to him as a solo artist here .

Conny Nimmersjö och jag träffades på en utställning 2017. Vi bor ihop och har ett band, KC BABY.

Conny är en veteran på den svenska rockscenen, han spelat mycket med sitt (lite mer kända) band bob hund i circa 30 år.

Han är känd för att ha ett eget ”sound”. Jag tycker att han överlag har en stark integritet när det kommer till estetik och är säker på hur han vill att saker skall låta.

Conny har ingen hemsida men du kan lyssna på honom som solo-artist här.

Conny drinking juice 2019