F ö r A l l a F å g l a r

eng. For the Birds written for brass sextet, 2011

Inspelning av För alla Fåglar från Visby Domkyrka, 2011

The piece is written for the brass part of GotlandsMusiken and is inspired by birds’ movements and sounds.

Score is available upon request.

Stycket är skrivet för en del av GotlandsMusiken och är inspirerat av fåglars rörelser och läten.

Partitur finns tillgängligt vid efterfrågan.

Foto av Petr Ganaj pu00e5 Pexels.com