New Age Sound Aesthetics – Feel healing tones

swe. Nyandlig Ljudestetik – Känn läkande toner med Pierre Mosser och ”Receptionen”, 2021

Short film about the installation.

”Feel healing tones” had its premiere at the Gothenburg Culture Festival 2021. The installation explores notions of healing frequencies based on the body’s various ”chakras”. To read and learn more about chakras please follow this link to a wikipedia article about the subject.

The installation consists of a tent, seven speakers standing in one circle formation and seven seating objects located in front of each of the speakers. Each speaker plays sine tones in frequencies that match one of the seven chakras. The seating objects are equipped with a transducer (speaker element) that causes the seat objects to vibrate at the same frequency as the tone you hear from the speaker. The vibrations resonate through the body, which means that you ”hear” with your body.

The rhythm with which the sinus tones come and go is based on how often a person breathes at rest, ie between 6-12 times a minute. The tones linked to the different chakras all have their own pulse, the root chakras rhythm is fastest and the crown chakra slowest.

Short sound example of how it sounds when all the chakras are represented. This is not a live recording.

The frequencies used are:

Root: 194.18, 256, 512, 91-104, 228, 456, 912, 396
Sacral: 210.42, 288, 107-115, 303, 606, 1212, 417
Solar Plexus: 126.22, 420, 118-124, 182, 364, 728, 528
Heart: 136.10, 341,3, 129-139, 128, 256, 512, 639
Throat: 141.27, 384, 143-148, 192, 384, 768, 741
Third Eye: 221.23, 426.7, 159-179, 144, 288, 576, 852
Crown: 172.06, 480 Hz, 178-243, 216, 432, 864, 963

The frequencies are generated in a random sequence by a specially built computer program, which means that the composition and harmonies are shifted in thousands of different combinations. As the chakras follow different rhythms, they are phased in and out of each other, which contributes to the rich harmony.

Short sound example of the frequencies for solar plexus (yellow)

The installation is a collaborative project between sound artist Kajsa Magnarsson, the collective ”Receptionen” and the architect Pierre Mosser.

Peaking in from the outside

The installation was built with the support of the City of Gothenburg.


”Känn läkande toner” hade premiär på Göteborgs kulturfestival 2021. Installationen utforskar föreställningar om läkande frekvenser baserade på kroppens olika ”chakran”. För att läsa mer om chakran ber jag er följa den här länken till en wikipedia artikel på ämnet.

The installation from outside.

Installationen består av ett tält, sju högtalare som står i en cirkelformation och sju sittobjekt placerade framför var och en av högtalarna. Varje högtalare spelar sinustoner i frekvenser som matchar ett av de sju chakran. Sittobjekten är utrustade med en transducer (högtalarelement) som får sittobjekten att vibrera med samma frekvens som tonen du hör från högtalaren. Vibrationerna resonerar genom kroppen, vilket innebär att du ”hör” med din kropp.

Inside the installation with seating objects and speakers

Rytmen med vilken sinustonerna kommer och går är baserad på hur ofta en människa andas i viloläge, dvs mellan 6-12 gånger i minuten. Tonerna är knutna till chakranen och har olika puls, rytmen för rot-chakrat är snabbast och för kron-chakrat långsammast.

Frekvenserna som används är:

Rot: 194.18, 256, 512, 91-104, 228, 456, 912, 396
Sakral: 210.42, 288, 107-115, 303, 606, 1212, 417
Solar Plexus: 126.22, 420, 118-124, 182, 364, 728, 528
Hjärta: 136.10, 341,3, 129-139, 128, 256, 512, 639
Hals: 141.27, 384, 143-148, 192, 384, 768, 741
Tredje Ögat: 221.23, 426.7, 159-179, 144, 288, 576, 852
Krona: 172.06, 480, 178-243, 216, 432, 864, 963

Frekvenserna genereras i en slumpmässig följd av ett specialbyggt dataprogram, vilket gör att kompositionen och harmonierna skiftar i tusentals olika kombinationer. Eftersom chakranen följer olika rytmer fasas de in och ut ur varandra vilket bidrar till den rika harmonin.

Installationen är ett samarbetsprojekt mellan ljudkonstnären Kajsa Magnarsson, kollektivet ”Receptionen” och arkitekten Pierre Mosser.

Installationen är byggd med stöd av Göteborgs Stad.