J u l i e + M i k a e l E r i c s s o n

Julie Ericsson and Mikael Eriksson are like two good fairies and mentors to me. They took me under their wings in 2013 and we have worked from time to time since then.

They are both artists with solid catalogs, but where others lean back towards old merits, they look for new projects and ways of working, both together and apart.

Together they run the Harp Art Lab . Here are links to Mikael and Julies const.

Julie Ericsson och Mikael Eriksson är som två goda feer och mentorer för mig. De tog mig under sina vingar 2013 och vi har jobbat från och till sedan dess.

De är båda konstnärer med gedigna kataloger men där andra lutar sig tillbaka mot gamla meriter söker de efter nya projekt och arbetssätt, både tillsamman och isär.

Tillsammans driver de Harp Art Lab. Här är länkar till Mikael och Julies konst.

At Supermarket Art Fair in Stockholm 2014