M e l l a n r u m

eng. Gap, for Lydenskab, 2016

”Mellanrum” is a piece for electric bass, piano, cello, transducers and dog whistle. It is written to accompany a conversation I have with my mother about what it is like to be a woman and a musician.

My mother, Eva Jarnedal, has been a professional singer and songwriter all her adult life. Mainly in the band Öbarna which she has with my father, Janne Magnarsson.

Score is available upon request.

”Mellanrum” är ett stycke för elbas, piano, cello, transducers och hundvissla. Det är skrivet för att ackompanjera ett samtal jag har med min mor om hur det är att vara kvinna och musiker.

Min mamma, Eva Jarnedal, har varit yrkesverksam som sångerska och visartist hela sitt vuxna liv. Främst i bandet Öbarna som hon har tillsammans med min pappa, Janne Magnarsson.

Partitur finns tillgängligt vid efterfrågan.