S k a l l a h a v e t

2017 –

Skallahavet is my synth project. The first release was made in 2017 on Kärvt. 2018 a live session was released on Lamour Records. I  use almost exclusively a synthesizer called Elektron Analog 4Keys. 

These songs were created as a kind of soundtrack to children and adults’ various rituals. I often used to play witch as a child and it happened that I built small altars, burned seagull feathers or whispered something made up and mysterious in the wind. Skallahavet is the name of a place on Skaftö, the island I come from, which I like and which I used as an artist name. 

Skallahavet är mitt syntprojekt. Första releasen gjordes 2017 på Kärvt och 2018 släpptes en live session på Lamour Records. Jag använder nästan uteslutande en synt som heter Elektron Analog 4Keys.

De här låtarna skapades som ett slags soundtrack till barn och vuxnas olika ritualer. Jag brukade ofta leka häxa som barn och det hände att jag byggde små altare, brände måsfjädrar eller viskade något påhittat och mystiskt i vinden. Skallahavet är namnet från en plats på Skaftö, ön jag kommer ifrån, som jag tycker om och som jag använt som artistnamn.