S o l s t o l a r

eng. Deckcharis, 2014

It’s easy to forget. Especially things that everyone wants to forget. Like that Sweden, one of the world’s most equal countries, with more than three hunder years of peace, traded with slaves. Between 1784 and 1878 Sweden owned Saint Barthelemy, an island in the Caribbean, were slave trade took place.

Det är lätt att glömma. Speciellt sådant som alla vill glömma. Som att Sverige, en av världens mest jämställda länder med mer än trehundraårs fred, har handlat med slavar. Mellan 1784 och 1878 ägde svenska kronan Saint Barthélemy, en ö i Karibien, där det förekom slavhandel.

The print on the chairs come from an illustration made by Carl Bernard Wadström and shows how they used to pack the British slave ship, it is very possible that Swedish registered ships were loaded in the same way.

Today, Saint Barthélemy a tourist paradise, like so many other (new) old colonies.

The deckchairs are built at Röda Sten by my friends, family and myself. The fabric is printed in Valands screen printing workshop with the supervision of Börje Almquist.

Trycket på stolarna kommer från en illustration av Carl Bernard Wadström och visar hur man brukade packa brittiska slavskepp, det är mycket möjligt att svenskt registrerade skepp lastades på samma sätt. 

I dag är Saint Barthélemy ett turistparadis, som så många andra (ny)gamla kolonier.

Solstolarna är byggda på Röda Sten av mina vänner, familj samt jag själv. Tyget är tryckt i Valands screentryckverkstad med hjälp av Börje Almquist.