S ö t t & S t a r k t

eng. Sweet & Spicy together with Olof Persson, 2020

Snippets from a live recording of Sött & Starkt

The basis of the performance is that three dancers interact with five large sheets of paper. The paper is adorned with contact microphones and the sound they make changes during the performance.

The starting point for the work is the everyday, seemingly banal, material paper.

Together we create a stage and installation environment where a trio of dancers’ choreographic form and movement determine the tempo and dynamics of the soundscape – where the everyday can be gradually transformed into something else.

Föreställnings grund är att tre stycken dansare interagerar med i fem stycken stora pappersark. Papperet är uppmickat med kontaktmikrofoner och ljudet som de ger ifrån sig ändras under föreställningens gång. 

Utgångspunkten för verket är det vardagliga, till synes banala, materialet papper.

Tillsammans skapar vi en scen- och installationsmiljö där en trio dansares koreografiska form och rörelse bestämmer tempo och dynamik för ljudbilden –  där det vardagliga kan förvandlas gradvis till något annat.

Pink silicon cables are my favorite