W o r k s h o p

/ K u r s e r

For a few years now, I have arranged and held courses in sound art and contemporary music. I have varied the workshop according to time and resources, but such that a course can contain is:

– History, from Luigi Russolo to Jennifer Walshe
– Instrument and sound sculpture construction
– Concepts – such as Deep Listening, Soundscapes and Fluxus movement
– Experimental notation
– Rudimentary sound technology and production

It is the intention that those who participate in the course should get a taste of several different orientations and thoughts so that they themselves can then go deeper into what interest them most and include it in their art. No previous knowledge, technology or tools are needed. I bring the technology and materials we use.

Price can be discussed, it depends on what you want for layout and what you have for materials and tools. I have F-tax.

Sedan några år tillbaka har jag anordnat och hållit i kurser i ljudkonst och konstmusik, bland annat på Stadsmuseet i Göteborg och på Dômen Konstskola. Jag har varierat upplägget efter tid och resurser men sådant som en kurs kan innehålla är:

– Historia, från Luigi Russolo till Jennifer Walshe
– Instrument- och ljudskulptur bygge
– Koncept – som Deep Listening, Soundscapes och Fluxusrörelsen
– Experimentell notation
– Rudimentär ljudteknik och produktion

Det är meningen att de som deltar i kursen ska få ett smakprov av flera olika inriktningar och tankar så de själva sedan kan gå djupare in i det som intresserar dem och inkludera det i sin konst. Inga förkunskaper, teknik eller verktyg behövs. Jag tar med den teknik och de material vi använder.

Pris kan diskuteras, det beror på vad ni vill ha för upplägg och vad ni har för material och verktyg. Jag har F-skatt.